Мікропроцесори та мікроконтролери. Курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розглянуто базові принцпипи створення обчислювальних систем на основі мікропроцесорів та мікроконтролерів, класифікацію мікроконтролерів, описано сучасні дротові та бездротові інтерфейси. Детально розглянуто сімейство мікроконтролерів STM32: їх будову та принципи роботи з ними. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Також може бути корисним студентам, аспірантам, викладачам для ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку мікропроцесорної техніки.

Опис

Ключові слова

мікропроцесор, мікроконтролер, арифметико-логічний пристрій, інтерфейс

Бібліографічний опис

Мікропроцесори та мікроконтролери. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», освітньої програми «Мікро- та наноелектроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. Д. Татарчук, Ю. В. Діденко. – Електронні текстові дані (1 файл: 19,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 238 с. – Назва з екрана.

DOI