Обробка результатів фізичних вимірювань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

фізичні вимірювання, похибка, невизначеність

Бібліографічний опис

Скіцько, І. Ф. Обробка результатів фізичних вимірювань [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. Ф. Скіцько, О. І. Скіцько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 2,08 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 88 с. – Назва з екрана.

DOI