Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці. Методичні рекомендації до виконання практичних занять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою методичних рекомендацій до виконання практичних занять є набуття здобувачами практичних навичок застосування положень теорії прийняття рішень та методології системного аналізу для розв’язання конкретних технічних задач, що виникають при розробці та експлуатації телекомунікаційного обладнання та інформаційно-телекомунікаційних систем. Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікація та радіотехніці» для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Опис

Ключові слова

теорія прийняття рішень, системний аналіз, телекомунікаційне обладнання, інформаційно-телекомунікаційні системи

Бібліографічний опис

Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці. Методичні рекомендації до виконання практичних занять [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Кравчук, О. І. Лисенко, В. С. Явіся, В. І. Новіков. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 46 с. – Назва з екрана.

DOI