Процеси та обладнання хімічної технології-3. Гідромеханічні та механічні процеси: розрахункова робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання розрахункової роботи з дисципліни: «Процеси та обладнання хімічної технології – 3. Гідромеханічні та механічні процеси», а саме – проектного розрахунку циклонів – апаратів для сухого очищення газів у полі дії відцентрових сил. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». Видання включає індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи.

Опис

Для створення єдиного уявлення про умови протікання процесів хімічної технології необхідне розуміння основних понять, гіпотез, аксіом, фундаментальних законів, а також деяких аспектів історичного розвитку цих процесів. Гідромеханічні процеси є базовою інженерною дисципліною, особливо для інженерів, які навчаються спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». При вивченні дисципліни студенти оволодівають основними законами гідромеханічних процесів, які широко використовуються під час вирішення практичних завдань у багатьох галузях техніки: хімічному машинобудуванні; нафтопереробці, мембранній техніці, переробці полімерів, виробництві фармацевтичних препаратів та холодильній техніці, водопостачанні та постачанні повітрям, тощо. Очищення запилених газів на виробництвах є надзвичайно важливим, тому особливу увагу необхідно приділяти засвоєння теоретичних знань при практичному виконанні розрахункової роботи із вибором найбільш енергоефективного обладнання, яке задовольняє всі поставлені вимоги на виробництвах. Застосування пакетів програмного забезпечення для розв’язку поставлених задач забезпечує мінімізацію витрат часу на вибір типового обладнання, а також дає змогу більш детально зрозуміти вплив кожного параметру на реалізацію процесу сухого очищення газів при застосуванні апаратів відцентрового типу дії (циклонів).

Ключові слова

гідромеханічні процеси, Hydromechanical processes, розділення, Separation, газ, Gas, відцентрова сила, Centrifugal force, циклон, Cyclone

Бібліографічний опис

Корнієнко, Я. М. Процеси та обладнання хімічної технології-3. Гідромеханічні та механічні процеси: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / Я. М. Корнієнко, С. С. Гайдай ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – 67 с. – Назва з екрана.

DOI