Основні проблеми фінансового менеджменту галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансовий менеджмент, інвестиції, фінансування, виробнича діяльність, управління активами, financial management, investments, financing, manufacturing activities, and asset management, финансовый менеджмент, инвестиции, финансирование, производственная деятельность, управление активами

Бібліографічний опис

Хринюк О. С. Основні проблеми фінансового менеджменту галузі / Хринюк О. С., Маркіна Я. О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 233–237. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI