Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» відповідного кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» програм підготовки 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

об’єктно-орієнтоване програмування, Vіsual Basіc 6

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» відповідного кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» програм підготовки 7.05050203/8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Стеблюк, О. В. Холявік, Ю. П. Бородій. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,24 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 87 с. – Назва з екрана.

DOI