Прикладні питання механіки рідини і газу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У посібнику викладені основні положення гідродинаміки рідин і газів, що пов'язані з балансом енергії в потоках в'язких та аномальнов'язких рідин. Посібник призначений для студентів технічних вищих навчальних закладів, які вивчають прикладну гідромеханіку, для самопідготовки при виконанні курсових та розрахунково-графічних робіт, а також для підготовки до практичних занять.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

рівняння Нав'є-Стокса, рівняння Бернуллі

Бібліографічний опис

Коваль, О. Д. Прикладні питання механіки рідини і газу [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. Д. Коваль, О. М. Яхно ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,50 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI