Силікатне матеріалознавство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

силікатне матеріалознавство, silicate materials science, структура силікатних матеріалів, structure of silicate materials, фізико-хімія природної мінеральної сировини, physical-chemistry of natural minerals and materials, хіміко-технологічних процеси одержання силікатних матеріалів, chemical-technological processes of obtaining silicate materials

Бібліографічний опис

Силікатне матеріалознавство [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Хімічні технології та інженерія» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / М. М. Племянніков, В. Ю. Тобілко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,38 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 103 с. – Назва з екрана.

DOI