Процеси та обладнання хімічної технології-1. Теплові процеси: вказівки до виконання розрахункової роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

процеси, обладнання, теплові процеси

Бібліографічний опис

Процеси та обладнання хімічної технології-1. Теплові процеси: вказівки до виконання розрахункової роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньої професійна програма бакалаврів «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Швед М. П., Степанюк А. Р., Швед Д. М. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.38 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 271 с. – Назва з екрана.

DOI