Наукова робота за темою магістерської дисертації. Курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково- компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Відображено структуру і методи наукових досліджень, наведено особливості викладу наукових результатів. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження молодими науковцями. У заключному розділі значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів та підготовці магістерських дисертацій. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня магістра, що навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та полігУ теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково- компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Відображено структуру і методи наукових досліджень, наведено особливості викладу наукових результатів. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження молодими науковцями. У заключному розділі значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів та підготовці магістерських дисертацій. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня магістра, що навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», також може бути корисним для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться методичними підходами до виконання наукових досліджень.

Опис

Ключові слова

наукові дослідження, методи дослідження, етапи науково-дослідної роботи, основи наукового пізнання

Бібліографічний опис

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Технології друкованих і електронних видань» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. А. Роїк. – Електронні текстові дані (1 файл: 443 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 68 с. – Назва з екрана.

DOI