Техніка хімічного експерименту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

експеримент, лабораторія, вимірювання, розчин, experiment, laboratory, measurement, solution

Бібліографічний опис

Техніка хімічного експерименту [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів» / О. В. Косогін, О. В. Лінючева, Ю. С. Мірошниченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 387 с. – Назва з екрана.

DOI