Навчально-методичні матеріали (ТЕХВ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванопластика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ущаповський Дмитро Юрійович; Мотронюк Тетяна Іванівна
  У практикумі розглянуті способи виготовлення постійних металевих гальванопластичних форм та таких, що руйнують після електроформування. Розглянуто недоліки конструкцій постійних металевих форм та способи їх усунення. Описані способи нанесення струмопровідних шарів на поверхню форм із діелектриків та електрохімічного нарощування первинного металевого шару («затяжки») по сформованому струмопровідному шару гальванопластичних форм. Детальна увага приділена електроосадженню металевих шарів значної до декількох міліметрів товщини з міді, нікелю та сплавів на основі нікелю. Розкриті технологічні особливості способів електроформування мідної фольги, порожнистих виробів з внутрішніми каналами, композиційних електрохімічних функціональних покриттів. Розглянуто новий напрямок в області адитивного виробництва із залученням електрохімічних процесів – електрохімічний 3Д-друк. Наведені конструкційні особливості гальванічного обладнання для одержання виробів та копій способами електроформування та електрохімічного 3Д-друку. Практикум призначений для студентів, що виконують лабораторні роботи з дисципліни «Гальванопластика» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія нанесення гальванічних покриттів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мотронюк, Тетяна Іванівна; Косогін, Олексій Володимирович; Бик, Михайло Володимирович; Фроленкова, Світлана Василівна; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  У практикумі викладено технологічні особливості процесів нанесення захисних і захисно-декоративних та функціональних покриттів, які застосовуються в сучасній промисловості. Зокрема, детальну увагу приділено способам електроосадження мідних, цинкових, кадмієвих, нікелевих, хромових та олов’яних покриттів. Описано вплив складу розчину електроліту на морфологію й властивості гальванічних осадів металів. Наведені методики визначення: ступеню блиску, товщини та поруватості покриттів; розсіювальної здатності електролітів за допомогою щілинної комірки Молера. Наведено способи попередньої підготовки поверхні деталей, зокрема, при нанесенні гальванічних хромових покриттів. Особливу увагу приділено розгляду неполадок та причин браку, які можуть виникати при електроосадженні різного роду гальванічних покриттів. Розглянуті способи завершальної обробки гальванічних покриттів нанесенням спеціальних додаткових шарів, з метою підвищення їх корозійної стійкості та захисних властивостей. Практикум призначений для студентів, що виконують лабораторні роботи з освітньої компоненти «Технологія нанесення гальванічних покриттів» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво хімічних продуктів електролізом. Навчальний посібник для виконання розрахунково-графічних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Косогін, Олексій Володимирович
  Електронне мережне навчальне видання розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія. В навчальному посібнику представлено вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи як різновиду індивідуального семестрового завдання, до структури та змісту розрахунково-графічної роботи, а також критерії її оцінювання. Наведено приклади виконання матеріальних та енергетичних розрахунків на прикладі найбільш складних для розрахунку електрохімічних апаратів, які вивчаються в освітньому компоненті «Виробництво хімічних продуктів електролізом». Додатки містять приклади оформлення титульного аркушу та аркушу завдання, а також варіанти для виконання розрахункових робіт. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія усіх форм навчання. Особливо корисним для опанування буде тим студентам, які навчаються за освітньою програмою «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів».
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво хімічних продуктів електролізом. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Косогін, Олексій Володимирович
  Електронне мережне навчальне видання розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». В навчальному посібнику електрохімічну термінологію, яка застосовується для проведення практичних розрахунків, наведено приклади виконання матеріальних та енергетичних розрахунків з основних розділів освітнього компонента «Виробництво хімічних продуктів електролізом». До кожної теми наведено задачі для самостійного розв’язання. Додатки містять стандартні електродні потенціали основних реакцій, які розглядаються в програмі освітнього компонента, та значення теплоти гідратації, яка виділяється в результаті утворення розчинів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерії усіх форм навчання. Особливо корисний буде для опанування тим студентам, які опановують освітню програму «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів».
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво хімічних продуктів електролізом. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Косогін, Олексій Володимирович
  Електронне мережне навчальне видання розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». В навчальному посібнику висвітлено теоретичні відомості із електрохімічного синтезу найбільш важливих неорганічних речовин, представлено методику виконання лабораторного практикуму з освітнього компонента «Виробництво хімічних продуктів електролізом» та необхідні розрахунки, вказано типові завдання для виконання лабораторних робіт. До кожної лабораторної роботи наведено перелік питань для самоконтролю. В додатках наведено методики аналітичного визначення продуктів реакцій. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерії усіх форм навчання. Особливо корисний буде для опанування тим студентам, які опановують освітню програму «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів».
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи процесів осадження і розчинення металів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-06-24) Мотронюк, Тетяна Іванівна; Ущаповський, Дмитро Юрійович; Лінючева, Ольга Володимирівна; Фроленкова, Світлана Василівна; Бик, Михайло Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Корозійно-екологічний моніторинг повітряного і водного середовищ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Васильєв, Георгій Степанович; Васильєва, Світлана Михайлівна; Герасименко, Юрій Степанович; Лінючева, Ольга Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Техніка хімічного експерименту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Косогін, Олексій Володимирович; Лінючева, Ольга Володимирівна; Мірошниченко, Юлія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванопластика. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Ущаповський, Дмитро Юрійович; Мотронюк, Тетяна Іванівна; Лінючева, Ольга Володимирівна; Бик, Михайло Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Кристалографія. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Фроленкова, Світлана Василівна; Васильєв, Георгій Степанович
 • ДокументВідкритий доступ
  Теоретична електрохімія: Рівноважні і нерівноважні явища в розчинах електролітів: Лабораторний практикум (Частина 2)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Лінючева, Ольга Володимирівна; Фроленкова, Світлана Василівна; Мірошниченко, Юлія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теоретична електрохімія: Рівноважні і нерівноважні явища в розчинах електролітів: Лабораторний практикум (Частина 1)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Лінючева, Ольга Володимирівна; Фроленкова, Світлана Василівна; Мірошниченко, Юлія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія нанесення неметалевих покриттів та виробництво плат друкованого монтажу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2018) Яцюк, Леонід Андрійович; Косогін, Олексій Володимирович; Ущаповський, Дмитро Юрійович; Лінючева, Ольга Володимирівна; Фатєєв, Юрій Федорович
 • ДокументВідкритий доступ
  Електроліз іонних розплавів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Фроленкова, Світлана Василівна; Лінючева, Ольга Володимирівна; Мотронюк, Тетяна Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Екологічна безпека гальванотехніки. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Донченко, Маргарита Іванівна; Фроленкова, Світлана Василівна; Мотронюк, Тетяна Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи захисту обладнання від корозії та захист на стадії проектування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Бик, Михайло Володимирович; Букет, Олександр Іванович; Васильєв, Георгій Степанович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічна електрохімія. Частина 2. Хімічні джерела струму
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Бик, Михайло Володимирович; Фроленкова, Світлана Василівна; Букет, Олександр Іванович; Васильєв, Георгій Степанович
 • ДокументВідкритий доступ
  Гальванотехніка. Проектування гальванічних виробництв
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Лінючева, Ольга Володимирівна; Яцюк, Леонід Андрійович; Мотронюк, Тетяна Іванівна; Букет, Олександр Іванович; Фроленкова, Світлана Василівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Екологічна безпека гальванотехніки. Частина 1. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка
  (НТУУ «КПІ», 2016) Донченко, Маргарита Іванівна; Фроленкова, Світлана Василівна