Інформаційна система застосування методології бенчмаркінгу в медичних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми дипломної роботи. Актуальність теми дипломної роботи полягає у важливості впровадження сучасних інформаційних технологій та удосконалення процесів у сфері медичного обслуговування. За останні роки медичні заклади стикаються зі зростаючими вимогами щодо якості надання медичних послуг, ефективності роботи та оптимізації витрат. У такому контексті виникає потреба в розробці та впровадженні інформаційних систем, які допомагатимуть вирішувати ці завдання. Дослідження та розробка інформаційної системи з використанням методології в медичних закладах має практичне значення, оскільки може стати основою для впровадження нових підходів до управління медичними закладами, вдосконалення їх роботи та покращення якості надання медичних послуг. Вихідні данні. База даних записів, сайт. Мета і завдання роботи. Метою роботи є розробка інформаційна система застосування методології бенчмаркінгу в медичних закладах.

Опис

Ключові слова

бенчмаркінг, інформаційна система, Apex, SOQL, Aura, аналіз, benchmarking, information system, analysis

Бібліографічний опис

Суліма, М. К. Інформаційна система застосування методології бенчмаркінгу в медичних закладах : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютері науки / Суліма Михайло Костянтинович. – Київ, 2023. – 73 с.

DOI