Порівняльний аналіз економіки України та peer-групи країн на періоді 1990-2014 років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка країн, ВВП, peer-група, ВВП на одну особу, economy countries, GDP, peer-group, GDP per capita, экономика стран, peer-группа, ВВП на душу населения

Бібліографічний опис

Войтко С. В. Порівняльний аналіз економіки України та peer-групи країн на періоді 1990-2014 років / Войтко С. В. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 81–85. – Бібліогр.: 6 назв.