Аналітична парадигма в індустрії 4.0. Навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

аналітичний інструментарій, analytics, індустрія 4.0, marketing analytics, industry 4.0, аналітичний інструментарій маркетингу

Бібліографічний опис

Аналітична парадигма в індустрії 4.0. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 075 «Маркетинг», Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти / С. О.Солнцев, Н. Л. Писаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 82 с. – Назва з екрана.

DOI