Оцінка точності кутової орієнтації мікросупутника методом Калмана в умовах невизначеності та шумів вимірювання

Анотація

Опис

Ключові слова

оцінка точності кутової орієнтації, вектор стану, фільтр Калмана, кватерніони, evaluation of the accuracy of the angular orientation, vector state, Kalman filter, quaternions, оценка точности угловой ориентации, вектор состояния, фильтр Калмана, кватернионы

Бібліографічний опис

Мелащенко О. М. Оцінка точності кутової орієнтації мікросупутника методом Калмана в умовах невизначеності та шумів вимірювання / О. М. Мелащенко, Л. М. Рижков, А. М. Лукавий // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2014. – Вип. 27. – С. 26–33. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI