New Technique of Near Maximum Likelihood Detection Processes

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мiжсимвольна iнтерференцiя, детектор квазiмаксимальної правдоподiбностi, адаптивне виявлення, Intersymbol interference, Near maximum likelihood detector, Adaptive detection, межсимвольная интерференция, детектор квазимаксимального правдоподобия, адаптивное обнаружение

Бібліографічний опис

AL-Rawi Muhanned. New Technique of Near Maximum Likelihood Detection Processes / AL-Rawi Muhanned, AL-Rawi Muaayed // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 67. – С. 84–88. – Бібліогр.: 26 назв.

DOI