Комп’ютерна дискретна математика. Дискретний аналіз. Математична логіка та теорія алгоритмів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анотація

Опис

Ключові слова

карта Карно, логічна схема, таблиця істинності, truth table

Бібліографічний опис

Комп’ютерна дискретна математика. Дискретний аналіз. Математична логіка та теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» , спеціалізації «Програмне забезпечення розподілених систем» та «Програмне забезпечення Web-технологій та мобільних пристроїв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл:786,32 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 21 с. – Назва з екрана.

DOI