Моделювання теплоелектричного стану за допомогою OpenFOAM

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

OpenFOAM, числове моделювання, теплоелектричний стан, numerical modeling, thermoelectric state, Joule heating

Бібліографічний опис

Лазарєв, Т. В. Моделювання теплоелектричного стану за допомогою OpenFOAM / Т. В. Лазарєв // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 26–30. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI