Теплотехнічні вимірювання. Визначення тепловтрат людини за поверхневими теплометричними вимірюваннями густини теплового потоку і складання енергобалансу людини. Навчальний посібник Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

В посібнику викладена методика практичних вимірювань густини теплового потоку на поверхні тіла студентів з використанням теплометричних приладів та порівняння визначених тепловтрат зі складеним власним енергобалансом за добовим раціоном харчування. Приділено увагу приладному забезпеченню, теорії теплометричних вимірювань та можливостями даних вимірювань для можливих визначень теплових втрат та теплонадходжень від різного обладнання та огороджуючих конструкцій. Робота призначена для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика», також буде корисна спеціальностям які розглядають Енергетичний менеджмент в своєму навчанні та у подальшій практичній та науковій роботі.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Теплотехнічні вимірювання. Визначення тепловтрат людини за поверхневими теплометричними вимірюваннями густини теплового потоку і складання енергобалансу людини. Навчальний посібник Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. О. Виноградов-Салтиков, О. І. Єщенко, О. Е. Максименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 47 с. – Назва з екрана.

DOI