Мiкросмужковi тривимiрнi ємнiснi шлейфи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

фiльтр нижнiх частот, ємнiсний шлейф, тривимiрна модель, одновимiрна модель, шлейфне Т-з’єднання, low pass filter, capacitive stub, threedimensional model, one-dimensional model, stub’s Tjunction, фильтр нижних частот, емкостной шлейф, трехмерная модель, одномерная модель, шлейфное Т-соединение

Бібліографічний опис

Мiкросмужковi тривимiрнi ємнiснi шлейфи / С. Г. Первак, Я. Л. Зiнгер, Ю. Ф. Адаменко, В. О. Адаменко, Є. А. Нелiн // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 77. – С. 30–35. – Бібліогр.: 6 назв.