Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: одиниці вимірювання фізичних величин, параметри стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Навчальний посібник призначено для студентів, що вивчають дисципліни «Основи теплотехніки», «Теоретичні основи теплотехніки» та «Термодинаміку» спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 144 «Теплоенергетика». У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості, приклади вирішення типових задач, наведені індивідуальні варіанти завдань. Мета використання таких завдань - перевірка опа¬нування студентами основних понять, співвідношень та методів тепло¬технічних розрахунків. Приклади компонувались таким чином, щоб вони були зв'язані з інженерно-технічним фахом майбутнього спеціаліста та пояснювали роботу найпростіших теплових приладів та обладнання. Самостійна робота над опануванням теми розвиває творчі здібності студента, вчить самостійно працювати з підручниками й науковою літературою.

Ключові слова

основи теплотехніки, практика, самостійна робота, посібник, одиниці виміру, термодинамічні параметри стану, термічне рівняння стану, ідеальні гази

Бібліографічний опис

Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: одиниці вимірювання фізичних величин, параметри стану [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Прикладна механіка пластичності матеріалів», «Технологія виробництва летальних апаратів», «Автоматизовані та роботизовані механічні системи», «Динаміка і міцність машин», «Інструментальні системи інженерного дизайну», «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка»; за освітніми програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, О. І. Єщенко, О. Е. Максименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с. – Назва з екрана.

DOI