Молекулярная электроника: настоящее и будущее

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

молекулярна електроніка, напівпровідникові вироби, інтегральні схеми

Бібліографічний опис

Руденко Н. Н. Молекулярная электроника: настоящее и будущее / Руденко Н. Н., Силакова Т. Т. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2008. – № 37. – С. 136-142. – Бібліогр.: 31 назва.

DOI