Проектування виробництв неорганічних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

проектування виробництв, проектування виробництв неорганічних речовин, принципи проектування, методика проектування, склад проекту

Бібліографічний опис

Проектування виробництв неорганічних речовин [Електронний ресурс] : курс лекцій та методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Л. Концевой, К. М. Банюк. - Електронні текстові дані (1 файл: 10,92 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI