Дослідження конструкційної міцності та роботоспроможності опори кулькової вільного переміщення за статичного і динамічного навантаження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

опора кулькова вільного переміщення, міцність, роботоспроможність, деформація, руйнування, статичне та динамічне навантаження, ball transfer unit, strength, performability, deformation, fracture, static and dynamic loading, опора шариковая свободного перемещения, прочность, работоспособность, деформация, разрушение, статическое и динамическое нагрузки

Бібліографічний опис

Заховайко, О. П. Дослідження конструкційної міцності та роботоспроможності опори кулькової вільного переміщення за статичного і динамічного навантаження / Заховайко О. П., Костюченко В. В., Манзик Н. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2012. – № 65. – С. 5–9. – Бібліогр.: 4 назв.

DOI