Поліноми другого роду у двовимірній проблемі моментів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Двовимірна проблема моментів, Блочні матриці типу Якобі, Двовимірні поліноми першого та другого роду, Two-dimensional moment problem, Block Jacobi type matrix, Two-dimensional polynomials of the first and second kind, Двумерная проблема моментов, Блочные матрицы типа Якоби, Двумерные полиномы первого и второго рода

Бібліографічний опис

Дудкін М. Є. Поліноми другого роду у двовимірній проблемі моментів / М. Є. Дудкін, В. І. Козак // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 41–46. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI