Теплотехнічні вимірювання та прилади–1. Метрологія та стандартизація

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлені методичні вказівки до кредитного модуля дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади -1. Метрологія та стандартизація» містять основні положення та рекомендації до виконання циклу лабораторних робіт для студентів теплоенергетичних спеціальностей очної та заочної форм навчання, які вивчають цю дисципліну.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

вимірювальні перетворювачі, манометричний термометр, вимірювальні прилади, метрологія, вимірювальний канал, термоелектричний перетворювач

Бібліографічний опис

Теплотехнічні вимірювання та прилади–1. Метрологія та стандартизація [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів теплоенергетичного факультету всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. І. Федорченко, О. В. Георгієв, П. П. Меренгер. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,03 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI