Диференціація ергономічної продукції як спосіб посилення конкурентних переваг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

ергономічна продукція, товарна політика, диференціація продукції, ergonomic products, product policy, product differentiation

Бібліографічний опис

Савченко, К. А. Диференціація ергономічної продукції як спосіб посилення конкурентних переваг [Електронний ресурс] / К. А. Савченко, Н. С. Кубишина // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 319 Кбайт). – 2018. – Вип. 12. – Назва з екрана.

DOI