Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи з кредитного модуля «Біомедична механіка» для студентів напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.051003 «Приладобудування»

Ескіз недоступний

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

методичні вказівки, комплексні контрольні роботи

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи з кредитного модуля «Біомедична механіка» для студентів напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.051003 «Приладобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Д. Тарасова. – Електронні текстові дані (1 файл: 681 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 20 с. – Назва з екрана.

DOI