Дослідження операцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

математичне програмування, дослідження операцій, оптимальний розв'язок, критерій оптимальності

Бібліографічний опис

Дослідження операцій [Електронний ресурс] : конспект лекцій / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Лисенко, І. В. Алєксєєва. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,26 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 196 с. – Назва з екрана.

DOI