Фізичне виховання. Матеріально-технічне забезпечення гри в настільний теніс

Анотація

Опис

Ключові слова

настільний теніс, спортивний інвентар, основа ракетки, спортивний одяг, історія розвитку інвентарю

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Матеріально-технічне забезпечення гри в настільний теніс [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів навчального відділення настільного тенісу / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Г. Гришко, І. В. Новікова, В. К. Щербаченко, О. М. Чиченьова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 43 с. – Назва з екрана.

DOI