Роль корпоративної культури в системі інноваційного розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

корпоративна культура, інноваційна діяльність, стратегія, інновації, ресурси, corporate culture, innovation activity, strategy, innovation, resources, корпоративная культура, инновационная деятельность, стратегия, инновации, ресурсы

Бібліографічний опис

Константинова Т. В. Роль корпоративної культури в системі інноваційного розвитку підприємства / Константинова Т. В., Шульгіна Л. М. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 396 Кбайт). – 2014. – Вип. 8. – Бібліогр.: 6 назв. – Назва з екрана.

DOI