Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-06

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить теоретичні відомості та практичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка». У процесі виконання лабораторних робіт студент познайомиться із трьома обчислювальними ядрами, 32 розрядними мікроконтролерами сімейства ARM, AT91SAM7Х фірми Atmel та STM32F303VC фірми STMicroelectronics, та апаратною платформою Arduino.

Опис

Ключові слова

мікроконтролери, мікропроцесорна техніка

Бібліографічний опис

Павловський, О. М. Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / О. М. Павловський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,17 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 104 с. – Назва з екрана.

DOI