Хімія. Електрохімічні процеси

Ескіз недоступний

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

окисно-відновні реакції, електрохімічні процеси, корозія металів

Бібліографічний опис

Підгорний, А. В. Хімія. Електрохімічні процеси [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. В. Підгорний, Т. М. Назарова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,85 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 67 с. – Назва з екрана.

DOI