Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

сингулярне збурення, формула Крейна, самоспряжений оператор, спектр оператора, singular perturbation, Krein’s formula, self-adjoint operator, operator spectrum, сингулярное возмущение, самосопряженный оператор

Бібліографічний опис

Вдовенко Т. І. Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом / Т. І. Вдовенко, М. Є. Дудкін // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2014. – № 4(96). – С. 13–16. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI