Проєктування інформаційних систем. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Посібник містить матеріал з навчальної дисципліни «Проєктування інформаційних систем», яка включена у навчальні плани підготовки бакалаврів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» і знайомить студентів із сучасними підходами до проєктування ІС. Науковою основою дисципліни є методології системного аналізу і моделювання, структурний та об'єктно–орієнтований підходи до проєктування програмного забезпечення (ПЗ). Посібник містить опис процесу проєктування моделей даних в обсязі, необхідному для практичної роботи. Детально на конкретних прикладах розглянуто застосування САSЕ-засобів для автоматизації етапів аналізу, проєктування і генерації коду інформаційних систем. Посібник призначений для студентів, які вивчають основи проєктування інформаційних систем.

Опис

Ключові слова

інфомаційні системи, проєктування інфомаційних систем, проєктування програмного забезпечення, проєктування моделей даних

Бібліографічний опис

Проєктування інформаційних систем. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” для всіх спеціалізацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. М. Добровська, О. В. Аверьянова. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,59 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 202 с. – Назва з екрана.

DOI