Термодинаміка в хімічній інженерії. Теоретичні основи. Навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Термодинаміка – це наука, яка вивчає перетворення енергії з однієї форми в інші, а також явища, пов’язані з перенесенням енергії до системи чи з неї. Принципи термодинаміки лежать в основі більшості процесів в хімічній інженерії, тому це вчення має велике практичне значення при аналізі процесів та проектуванні обладнання. Відповідно, для фахівців з хімічної інженерії, знання з термодинаміки є важливою складовою професійної підготовки. Даний навчальний посібник є курсом лекцій з дисципліни, а також включає теоретичні матеріали, винесені на самостійне опрацювання студентами. В навчальному посібнику розглянуто питання базових законів термодинаміки, термодинамічний аналіз розчинів та сумішей, а також процесів змішування, методи оцінки термодинамічних властивостей речовин, питання рівноваги та аналізу процесів. Навчальний посібник призначений для здобувачів освітнього ступеня бакалавр освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Навчальний посібник буде корисним фахівцям з хімічної інженерії та хімічної технології, харчової технології.

Опис

Ключові слова

термодинаміка, рівновага, суміш, розчин

Бібліографічний опис

Термодинаміка в хімічній інженерії. Теоретичні основи. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / КПI iм. Iгоря Сiкорського ; уклад. : С. В. Гулієнко, О. В. Гусарова. – Електронні текстові данні (1 файл 3,51 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 211 с. – Назва з екрана.

DOI