Забезпечення якості виробів в процесах відбортування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

відбортування, профілювання, розміри і форма заготовки, традиційна заготовка, попередньо зпрофільована заготовка, метод скінченних елементів, математичне моделювання, flanging, profiling, size and shape of the workpiece, traditional workpiece, preformed workpiece, finite element method, mathematical modeling, отбортовка, профилирование, размеры и форма заготовки, традиционная заготовка, предварительно спрофилированная заготовка, метод конечных элементов, математическое моделирование

Бібліографічний опис

Пахолко С.А. Забезпечення якості виробів в процесах відсортування : дис. ... канд. техн. наук. : 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском / Сергій Анатолійович Пахолко. – Київ, 2016. - 170 с.

DOI