Практикум англомовного професійного спрямування. Збірник текстових завдань

Ескіз недоступний

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник рекомендовано для самостійної підготовки здобувачів ступеня магістра всіх спеціальностей факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського до виконання залікової контрольної роботи з дисципліни «Практикум з іншомовного наукового спілкування». Основна мета видання - допомогти студентам підготуватися до написання залікової контрольної роботи з англійської мови, ознайомитися зі структурою роботи, критеріями оцінювання та вимогами до рівня володіння іноземної мовою на даному курсі. У навчальному посібнику наводяться приклади варіантів залікової контрольної роботи, що складається з семи завдань, серед яких завдання на аудіювання, на розуміння науково-технічних текстів, на знання термінології, граматики та завдання на переклад з англійської мови на українську і навпаки.

Опис

Ключові слова

іншомовне наукове спілкування

Бібліографічний опис

Доронкіна, Н. Є. Практикум англомовного професійного спрямування. Збірник текстових завдань [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. Є. Доронкіна, Л. В. Ломакіна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 153 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 82 с. – Назва з екрана.

DOI