Оптимізація споживання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

тепловий насос, теплонасосна установка, тепловий стан приміщення, відновлювані джерела енергії, альтернативна ененргетика, СОР, низькотемпературне джерело енергії, теплове навантаження, бівалентна система, моновалентна система, моделювання теплового режиму, моделювання роботи грунтового колектора, NeoHeatingPro, техніко-економічна оцінка, стартап-проект, heat pump, heat pump installation, thermal condition of the premises, renewable energy sources, alternative energy, СОР, low-temperature energy source, thermal load, bivalent system, monovalent system, thermal regime simulation, ground-collector simulation, NeoHeatingPro, feasibility study, start-up project

Бібліографічний опис

Яцименко, С. П. Оптимізація споживання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії : магістерська дис. : 144 «Теплоенергетика» / Яцименко Сергій Павлович. – Київ, 2018. – 69 с.

DOI