Англійська мова

Ескіз недоступний

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова [Eлектронне видання] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1-2 курсів хіміко-технологічного факультету до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. С. Грицай, Г. О. Матковська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,11 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 116 с. – Назва з екрана.

DOI