Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина IV: Чисельні методи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

найпростіші чисельні розрахунки, інтерполяція, метод Рунге-Кута, метод Сімпсона, метод Монте-Карло

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія». Частина IV: Чисельні методи [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 87 с. – Назва з екрана.

DOI