Теорія процесів виробництв неорганічних речовин. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить розділи, що стосуються, практичних занять, виконання розрахункової роботи та модульної контрольної роботи, а також вказівки до самостійного опанування курсу для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення». Завданням дисципліни «Теорія процесів виробництв неорганічних речовин» є вивчення закономірностей фізичних та хімічних перетворень на прикладі фазових діаграм, набуття студентами навичок кількісних розрахунків з використанням діаграм розчинності, оволодіння промисловими кінетичними розрахунками тощо.

Опис

Ключові слова

хімічна технологія, фазові діаграми, хімічні перетворення

Бібліографічний опис

Супрунчук, В. І. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / В. І. Супрунчук, М. І. Літинська, О. В. Іванюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 72 с. – Назва з екрана.

DOI