Обладнання хімічних виробництв: Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-02-23

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику викладено матеріали для проведення наступних робіт: гідравлічний розрахунок і вибір відцентрового насосу, розрахунок кожухотрубного теплообмінника, розрахунок конденсатора, розрахунок зрошувального теплообмінника, розрахунок трьохкорпусної випарної установки, розрахунок сушильного апарату. До кожної практичної роботи наведено короткі теоретичні відомості, завдання, порядок розрахунку, перелік посилань та необхідні для розрахунків додатки довідковими даними.

Опис

Ключові слова

гідравлічний, розрахунок, відцентровий, насос, теплообмінник, випарка, сушарка

Бібліографічний опис

Обладнання хімічних виробництв: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма "Технічні та програмні засоби автоматизації"/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Степанюк А. Р., Гусарова О. В. – Електронні текстові данні (1 файл: 2.71 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 152 с. – Назва з екрана.

DOI