Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів спеціалістів для студентів механіко-машинобудівного інституту, які навчаються по спеціальності 7.05050302 «Інструментальне виробництво»

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

дипломний проект, розрахунок собівартості виробу

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів спеціалістів для студентів механіко-машинобудівного інституту, які навчаються по спеціальності 7.05050302 «Інструментальне виробництво» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. М. Задольський. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,07 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI