Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Анотація

Проведено аналіз наявних в провідних країнах світу (США, Великобританія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща) систем підготовки військових фахівців з кібербезпеки для сфер національної безпеки та оборони, а також рівня освіченості населення з питань кібербезпеки. Наведені дані щодо основних військових закладів освіти цих країн, де успішно готуються військові фахівці з кібербезпеки, а також навчальних програм, що пропонуються Департаментом внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security) для проведення навчання дітей в системі дошкільної та шкільної освіти, їх батьків, вчителів тощо. Приведені дані щодо системи та програм підготовки бакалаврів з кібербезпеки в закладах освіти США. Проаналізовані передумови, етапи становлення та існуючий стан системи підготовки в Україні фахівців у сфері кібербезпеки. Встановлено, що формування компетенцій з основ кібербезпеки, у тих хто навчається у закладах вищої освіти сектору безпеки і оборони України, не достатньо враховано у стандартах освіти випускників. Здійснено аналіз основних понять в професійно-компетентнісному підході підготовки фахівців з кібербезпеки. Запропоновані основні положення методології розбудови цілісної системи підвищення кіберосвіченості населення та підготовки фахівців з питань кібербезпеки для сектору безпеки і оборони України. Доведено, що освіченість населення з питань кібербезпеки в Україні необхідно починати ще з дошкільного навчання та запровадити сталу систему шкільної кіберосвіти, що надасть можливість більш якісно підготувати дитину до дорослого життя в сучасному високотехнологічному суспільстві. Уточнені вимоги до навчання з питань кібербезпеки в закладах вищої освіти. Відповідно до кращого зарубіжного досвіду запропоновано основні зусилля в підготовці фахівців із кібербезпеки для сектору безпеки і оборони зосередити на інтеграції наукового, науково-педагогічного та матеріально-технічного потенціалів на єдиній базі, шляхом формування військового закладу вищої освіти (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) нового типу у вигляді інтегрованого навчально-наукового та дослідно-випробувального комплексу.

Опис

Ключові слова

сектор безпеки і оборони, кібербезпека, кіберосвіта, кіберкомпетентність, заклад вищої освіти, військовий заклад вищої освіти, security and defense sector, cyber security, cyber education, cyber competence, higher educational institution, higher military schools, сектор безопасности и обороны, кибербезопасность, киберобразование, киберкомпетентность, высшее учебное заведение, высшее военно-учебное заведение

Бібліографічний опис

Даник, Ю. Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України / Юрій Даник, Олександр Корнейко // Information Technology and Security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 2 (11). – Pp. 105–123. – Bibliogr.: 41 ref.