Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал

Постійне посилання на фонд

ISSN 2663-7472 (Online), ISSN 2617-5509 (Print) Періодичність: 6 разів на рік
Рік заснування: 1997
Тематика: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження.
Попередня назва: Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: міжнародний науково-технічний журнал (Наукові вісті НТУУ «КПІ») (до лютого 2018 р.).
Архів статей: http://bulletin.kpi.ua/
Офіційний сайт: http://scinews.kpi.ua/

Переглянути