Skip navigation

Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал : [1159] Community home page

ISSN 2663-7472 (Online), ISSN 2617-5509 (Print)
Періодичність: 6 разів на рік
Рік заснування: 1997
Тематика: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження.
Попередня назва: Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (до 2018 р.).
Офіційний сайт: http://scinews.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2006 [1]

2008 [132]

2009 [131]

2010 [143]

2011 [120]

2012 [75]

2013 [124]

2014 [114]

2015 [91]

2016 [87]

2017 [88]

2018 [50]

2019 [2]

2020 [1]