Анотовані описи звітів про НДР (ККМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток основних положень проектування маніпуляторів мобільних роботів спеціального призначення адаптованих для роботи з небезпечними об’єктами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Струтинський Василь Борисович; Strutinsky Vasyl
  Запропонована концепція розвитку теорії проектування маніпуляторів мобільних роботів на основі висунутої ідеї про розділення процесів на різнорідні групи – макропроцеси та мікропроцеси. Застосовані ефективні теоретичні методи досліджень робочих процесів на основі стохастичних тензорних полів, узагальнених функцій та гвинтового числення, адаптованих до задач дослідження маніпуляторів мобільних роботів. Здійснено розвиток теорії проектування маніпуляторів мобільних роботів спеціального призначення у напрямку вдосконалення їх геометричних, силових статичних, кінематичних та динамічних характеристик. Обґрунтовано суттєве підвищення точності маніпуляторів із врахуванням параметрів небезпечних об’єктів , впливу різноманітних дорожніх умов та динамічних процесів випадкового характеру, що мають місце в маніпуляторах мобільних роботів. Визначені динамічні навантаження на мобільні роботи при пострілі та при чергах пострілів. Враховані процеси обумовлені просадкою ґрунту та факторами, що визначають живучість військових роботів при дії на них ударних навантажень. Встановлені особливості робочих процесів гусеничного рушія та надані рекомендації по компенсації негативного впливу приводів ходової частини на показники динамічної точності та ефективності маніпуляторів мобільних роботів. Теоретичні положення підтверджені розробленням і апробацією ряду експериментальних зразків мобільних роботів .зокрема :з маніпулятором важільного типу; з оптичною системою точного позиціонування; з маніпулятором на основі механізмів з паралельними кінематичними структурами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерно-інтегровані системи проектування та виготовлення складних фасонних поверхонь на основі сучасних процесів формоутворення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Охріменко, О. А.; Ohkrimenko, Oleksandr
  В ході роботи на базі розробленої теорії інтерактивних способів керування формоутворенням складної поверхні: шляхом приміщення вихідної поверхні за допомогою функціональних залежностей геометрії поверхні й параметрів простору, розроблено програмне забезпечення, що інтегрується з CAD/ CAM системами, а саме програмне забезпечення «COPTeR» для керування простором шляхом політканинних перетворень, програмне забезпечення «COSET» для керування формою складної поверхні, програмне забезпечення «APACE» для апроксимації масиву точок кривими Безьє 3-го порядку, програмне забезпечення «SCOT» для визначення контактних точок функціональних поверхонь, програмне забезпечення «SAlAT» для комплексного параметричного моделювання систем і процесів формоутворення та на цій основі розроблено нові методи формоутворення гіперболоїдних зубчастих коліс, метод полірування магніто-абразивним порошком на універсальному зубофрезерному верстаті за допомогою дискового інструменту зі зміщеним центром, та розроблені основні положення формоутворення арочних зубчастих коліс. Існуюче наявне програмне забезпечення не має аналогів що розроблених програм. Також розроблено новий метод двопроменевого лазерного формоутворення виробів з листових матеріалів, його технологічне забезпечення, що значно розширює можливості процесу та підвищує його керованість, дозволяє з високою продуктивністю виготовляти вироби складної конфігурації з листів вдвічі-втричі більшої товщини (в тому числі з важкодеформівних матеріалів), ніж при альтернативних способах обробки, дає можливість знизити металоємність конструкцій при підвищенні жорсткості, уникнути використання високовартісного спеціального устаткування, що особливо важливо в умовах дрібносерійного та штучного виробництва. Це дозволяє відмовитись від штамповочного оснащення, що складає значну вартість при виробництві таких виробів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційна система проектування кінцевих фрез
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2010) Охріменко, О. А.; Okrimenko, A.; Охрименко, А. А.; Кафедра інтегрованих технологій машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація проектування та прогнозування працездатності черв’ячних фрез
  (НТУУ «КПІ», 2016) Пасічник, В. А.; Pasichnyk, V.; Пасечник, В. А.; Кафедра інтегрованих технологій машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення
  (НТУУ «КПІ», 2012) Пасічник, В. А.; Pasichnyk, Vitaliy A.; Пасечник, В. А.; Кафедра інтегрованих технологій машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез
  (НТУУ "КПІ", 2014) Равська, Н. С.; Ravska, Natalia S.; Равская, Н. С.; інтегрованих технологій машинобудуванні; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система проектування спіральних свердел
  (НТУУ "КПІ", 2014) Пасічник, В. А.; Пасечник, В. А.; Pasichnyk V. А.; інтегрованих технологій машинобудування; Механіко-машинобудівний інститут; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"