Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: збірник наукових праць, № 1 (14)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація черв’ячної машини для виготовлення бортових кілець пневматичних шин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Маховський, Д. С.; Миленький, В. В.; Мікульонок, І. О.
  Розроблено автоматизовану систему керування й захисту черв’ячної машини для виготовлення заготовок бортових кілець пневматичних шин під час робочого режиму й повторного пуску. Ефективність системи з ПІ-регулятором апробовано на ПАТ «Росава».
 • ДокументВідкритий доступ
  Реалізація алгоритму розрахунку прогрівання паперового полотна
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Жученко, А. І.; Черьопкін, Є. С.
  Запропоновано програмну реалізацію в середовищі LabVIEW розрахунку оптимального температурного графіка прогрівання паперового полотна на сушильній частині папероробної машини. Наведено струтуру програми та детально описано її складові.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дискретна передатна функція аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Кубрак, А. І.; Ситніков, О. В.
  Наведено алгоритм визначення дискретної передатної функції в системі з цифровим регулятором за умови, що об’єкт є аналоговим. Результатом є одержання масиву ординат дискретної перехідної характеристики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Одержання мікрокристалічної целюлози з рослинної сировини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Барбаш, В. А.; Нагорна, Ю. М.
  Досліджено процес одержання мікрокристалічної целюлози із волокон технічних і стебел злакових рослин з використанням натронного варіння, кислотної обробки, вибілювання і гідролізу. Одержана мікрокристалічна целюлоза із досліджених рослин відповідає всім вимогам технічних умов і може бути використана у хімічній промисловості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Принципи формування пористої структури целюлозних фільтрувальних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Мовчанюк, О. М.; Бєлінська, О. О.
  Проаналізовано та узагальнено літературні дані про принципи формування пористої структури целюлозних фільтрувальних матеріалів, що виготовляють традиційним способом. Вивчено вплив виду целюлози, виду і вмісту наповнювача, ступеня млива маси, температури сушіння, маси 1 м 2 і щільності на параметри пористої структури фільтрувального матеріалу, що визначають його продуктивність і селективність. Оцінено ступінь впливу кожного чинника на загальну пористість, об’єм і радіус пор фільтрувального паперу й картону.
 • ДокументВідкритий доступ
  Енергетичні параметри потоків у робочих органах роторно-пульсаційного апарата
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Семінський, О. О.; Василенко, Р. М.
  Наведено метод визначення й форму залежностей, що характеризують затрати енергії на прокачування рідини крізь робочі органи роторно-пульсаційного апарата. Запропонований підхід до визначення енергетичних характеристик розширює можливості вдосконалення конструкцій таких апаратів і технологічних режимів оброблення рідин.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив структури амфотерних полімерних смол на якість паперу для гофрування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Барбаш, В. А.; Остапенко, А. А.; Трачевский, В. В.
  Досліджено за допомогою ЯМР 13С, 1Н та ІЧ-спектроскопії структуру амфотерних полімерних смол (АПС) та їхній вплив на якісні показники паперу для гофрування із макулатурної маси. Показано, що спектри ЯМР 1Н можна використовувати для якісної оцінки вмісту азетидинових груп. Встановлено, що спектри ЯМР 13С дозволяють порівняти інтегральні інтенсивності характеристичних ліній атомів вуглецю досліджених АПС і розрахувати вміст у них азетидинових груп. Встановлено, що Ультрарез 200 із вмістом азетидинових груп 76 % забезпечує досягнення найкращої серед вивчених АПС якості паперу для гофрування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив нанодисперсних речовин на довговічність інтумесцентного покриття
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Дріжд, В. Л.; Вахітова, Л. М.; Таран, Н. А.
  Вивчено вплив домішок цетилтриметиламоній-монтморилонiту та нанооксиду титану на довговічність інтумесцентного покриття для металевих будівельних конструкцій. Встановлено, що додавання в інтумесцентну систему нанодисперсних речовин подовжує термін експлуатації покриття на три роки. При цьому більш ефективним для вогнезахисту є інтумесцентне покриття, що містить у своєму складі цетилтриметиламонiй-монтморилонiт.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування кремнійорганічних сполук для захисту целюлозовмісних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Нудченко, Л. А.; Свідерський, В. А.; Осауленко, К. В.; Мережко, Н. В.
  Досліджено вплив оброблення целюлозовмісних матеріалів (паперу ЕН-70 і шаруватих фенопластів на його основі) кремнійорганічними сполуками різних класів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Відновлення рулонованих зворотноосмотичних мембранних модулів для очищення питної води
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Григоренко, О. В.; Корнієнко, Я. М.; Гулієнко, С. В.
  Запропоновано спосіб відновлення продуктивності рулонованих зворотноосмотичних мембранних модулів для очищення питної води, що не зменшує їхніх селективних властивостей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунок течії неньютонівської рідини в каналі кільцевого перерізу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Двойнос, Я. Г.; Назарчук, В. В.; Хотинецький, М. І.
  Досліджено течію неньютонівської рідини в каналі кільцевого перерізу, складено та розв’язано степеневу реологічну модель. Наведено програму розрахунку та його результати для розплаву поліетилену. Результати порівняно з відомими методиками. Інженерна задача, що вирішується, – розрахунок гідростатичного тиску в каналах формувального інструмента для перевірки умови неспінення розплаву полімеру в ньому.
 • ДокументВідкритий доступ
  Експериментальні дослідження пристінних ефектів у полімерних матеріалах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Сівецький, В. І.; Сокольський, О. Л.; Івіцький, І. І.; Куриленко, В. М.
  Досліджено пристінні ефекти для трьох типів полімерних матеріалів, а також вторинно перероблюваного матеріалу. Визначено вплив змащувального агенту на пристінні ефекти та залежності швидкості полімерного матеріалу на стінці каналу від напруження зсуву.
 • ДокументВідкритий доступ
  Екструзійне компаундування реактопластичної полімерної матриці та формування наповнених виробів на її основі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Сівецький, В. І.; Колосов, О. Є.; Cідоров, Д. Е.
  Зазначено, що стадії компаундування та змішування під час еструзійного просочування високов’язких реактопластичних композицій мають домінуючий вплив на властивості одержуваних на їхній основі композитів, а також виробів із них. Обгрунтовано методологію прогнозування й проаналізовано ефективність екструзійного змішування полімерної реактопластичної композиції, просочування нею волокнистих наповнювачів і формування погонажних виробів. Описано конструктивне виконання вдосконаленого формувального робочого органа у вигляді головки для покращення ефективності під час формуванні погонажних елементів. Установлено, що розроблена конструкція формувальної головки збільшує текучість полімерної композиції. Доведено ефективність екструзійного просочення з використанням ультразвукової дії під час формування виробів із композиційних матеріалів на базі реактопластичних композицій. З’ясовано, що поєднання розробленої конструкції головки з ультразвуковим обробленням покращує умови калібрування одержуваної продукції без збільшення орієнтування розплаву.
 • ДокументВідкритий доступ
  Освітлення соків у полі відцентрових сил
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Сидоренко, О. П.; Зубрій, О. Г.; Семінський, О. О.
  Наведені результати експериментальних досліджень дисперсного складу соків, освітлених у надцентрифузі. Одержано криві розподілу частинок, оцінено коефіцієнт освітлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гаряче пресування флютингу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Мельник, О. П.; Марчевський, В. М.; Биковець, Д. П.; Василенко, М. М.
  Експериментально досліджено кінетику гарячого пресування паперу для гофрування (флютингу). Одержано залежності сухості флютингу від тривалості його перебування в зоні пресування, температури вала, лінійного тиску в захваті преса та маси квадратного метра флютингу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сушіння санітарно-гігієнічного паперу з використанням інфрачервоного випромінювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Марчевський, В. М.; Новохат, О. А.; Воронін, Л. Г.; Татарчук, О. О.
  Наведено результати дослідження сушіння санітарно-гігієнічного паперу з використанням інфрачервоного випромінювання. Запропоновано модель, що описує змінення вологовмісту й температури з часом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прогнозування структурних параметрів полімерних композиційно-волокнистих матеріалів за методологією теорії інтегральної геометрії й геометричних імовірностей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Колосова, О. П.
  Запропоновано удосконалену методику прогнозування структурних параметрів полімерних композиційно волокнистих матеріалів на базі використання методології теорії інтегральної геометрії й геометричних імовірностей. Ця теорія досліджує плоскі опуклі фігури, що перетинаються випадковими прямими. Розглянуто розподіл волокон у структурі орієнтованого композиту, що використовується, зокрема, для подальшого детермінування кінетичних параметрів технологічного процесу просочення однонаправлених волокнистих наповнювачів рідкими полімерними зв’язуючими. Для окремого випадку у припущенні про розподіл радіусів вузлових кіл, що апроксимують волокна, у вузлах подвійноперіодичної решітки за гамма законом, а також про рівномірність розподілу паралельних випадкових січних уздовж однієї зі сторін паралелограма, знайдена теоретична функція розподілу довжин екстхорд суміжних кіл і досліджено її поведінку при наближенні до характерних асимптот.
 • ДокументВідкритий доступ
  Математичне моделювання екструдування електродних заготовок
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Карвацький, А. Я.; Лазарєв, Т. В.; Тищенко, О. С.
  Розроблено математичну й числову моделі пресового інструмента для екструдування електродних заготовок із використанням наближення рідини Bingham-Papanastasiou для описання поведінки коксопекової суміші, що пресується. Проведено верифікацію розробленої числової моделі за даними експериментальних досліджень та встановлено, що відмінність між розрахунковими та експериментальними значеннями температур мундштука не перевищує 4 %.
 • ДокументВідкритий доступ
  Уточнена методика оброблення експериментальних даних капілярної віскозиметрії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Двойнос, Я. Г.; Сокольський, О. Л.; Івіцький, І. І.
  Проаналізлвано течію рідини в циліндричному каналі з урахуванням її неньютонівської поведінки, запропоновано новий алгоритм і програму оброблення даних капілярної віскозиметрії з метою розрахунку параметрів моделі степеневої реологічної залежності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Кінетика термічної усадки орієнтованих поліпропіленових плівок
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015) Потебня, Н. В.; Панов, Є. М.; Шилович, Т. Б.
  Наведено результати експериментальних досліджень термоусадки поліпропіленової плівки, що була орієнтована в поздовжньому напрямку. Установлено залежності коефіцієнта усадки плівки від її відносного подовження, температури теплоагенту, тривалості попередньої термоусадки. Визначено оптимальну температуру усадки плівки з орієнтованого поліпропілену. Запропоновано методику одержання максимальної усадки.